Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Twoich danych jest Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Pracowników Leśnych “BÓR” z siedzibą: Miłochowice 1, 56-300 Milicz, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 9161021673, REGON: 364342388. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: kursypilarzy@interia.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ODZPL BÓR, Miłochowice 1, 56-300 Milicz.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celach wykonania umowy dotyczącej organizacji kursu – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze ODZPL BÓR, Miłochowice 1, 56-300 Milicz lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: kursypilarzy@interia.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez ODZPL BÓR w ramach zawieranych z Tobą umów.